011/378 994

Informatie

Wat zijn divertikels?

Divertikels zijn uitstulpingen van het slijmvlies (binnenlaag van de darmwand) doorheen de spierlaag aan de buitenkant van de darm. De oorzaak is een verzwakking van deze buitenste spierlaag. Dit is vooral leeftijdsgebonden. Divertikels komen vooral voor in het linkergedeelte van de dikke darm. Het voorkomen neemt toe met de leeftijd en bij mensen met constipatie. Divertikels zijn goedaardig. Meestal geven ze geen klachten en worden ze toevallig gevonden tijdens een dikke darmonderzoek.

Wat zijn de mogelijke klachten van divertikels?

Een divertikel kan ontsteken door de bacteriën in de dikke darm met blijvende pijn en soms koorts. Een behandeling met antibiotica is dan aangewezen. Soms kan er ook een bloeding ontstaan uit een divertikel. Meestal stopt de bloeding spontaan. Toch kan deze bloeding zo hevig zijn dat een opname voor bloedtransfusie noodzakelijk is. Een divertikel is goedaardig en evolueert niet naar darmkanker. Hoe stelt men de diagnose? De diagnose wordt gesteld door een coloscopie (onderzoek van de dikke darm via de aars met een flexibele buis na voorbereiding en onder verdoving) of met een radiografisch onderzoek. Vaak is het ook een toevallige bevinding tijdens dergelijke onderzoeken.

Wat is de behandeling?

Indien de divertikels geen klachten geven is een behandeling niet noodzakelijk. Een ontsteking wordt behandeld met antibiotica en een bloeding stopt meestal spontaan. Na herhaalde episoden van ontsteking of bloeding, kan echter overwogen worden om het volledige darmsegment waar de meeste divertikels voorkomen weg te nemen door middel van een operatie.