011/378 994

Raadpleging

Afspraken kunnen zowel online als telefonisch vastgelegd worden. Voor dringende afspraken of afspraken voor coloscopies en ademtesten verzoeken wij u om telefonisch contact met ons op te nemen. Ook wijzigingen en annulaties van afspraken kunnen telefonisch behandeld worden.

Wij stellen alles in het werk om gemaakte afspraken op het afgesproken uur te laten doorgaan. Probeer dus steeds op tijd te komen, om andere patiënten niet te laten wachten.

Gelieve altijd telefonisch te verwittigen indien gemaakte afspraken niet kunnen nageleefd worden. Op die manier kunnen we andere patiënten sneller helpen. Ingeval er niet of laattijdig geannuleerd wordt, zal een verzuimvergoeding van minimaal 40 EUR aangerekend worden.

Patiënten die minder goed te been zijn, kunnen dat best melden bij het maken van de afspraak.