011/378 994

Team

Dr. Withofs studeerde af aan de Rijksuniversiteit Gent in 1999 als doctor in de genees,-heel en verloskunde met grote onderscheiding. Haar opleiding tot gastro-enteroloog doorliep ze in het Universitair ziekenhuis Gent en het Jessa ziekenhuis te Hasselt. Bij prof. Baeten in het academisch ziekenhuis van Maastricht deed zij nog een bijkomende opleiding bekkenbodemproblematiek. Dr Withofs is geaccrediteerd.

Dr. Withofs wordt bijgestaan door een deskundig team.


Dr. Withofs

Miranda

Medisch secretaresse
Verpleegkundige

Marjan Segers

Verpleegkundige

Bianca Puts